Benvinguts i benvingudes a l’espai virtual del curs. Barcelona, del 2 al 6 de juliol de 2007.

Ràdio: Producció escolar

II Escola d’Estiu d’Educació en Comunicació d’Aulamèdia

Fer ràdio ja està a l’abast de les escoles i els instituts de Catalunya: l’apropiació d’aquest mitjà de comunicació per part dels estudiants i per part del professorat, com a eina ideal per tal de fomentar l’ús de la llengua catalana parlada i escrita i per la millora de les competències comunicatives bàsiques, ja és una realitat en alguns centres.
La ràdio és, a més a més, una eina que ens permet treballar determinades habilitats transversals: participació, expressió, anàlisis crític, motivació, integració, investigació, interpretació, comprensiónlectora, el treball en grup, etc.
Però… quines eines tenim al nostre abast? Quina metodologia didàctica podem emprar? Com ho podem treballar per extreure’n el màxim rendiment?
Aquest curs us proposa una posada en pràctica, a partir d’una visió constructivista de l’aprenentatge, de diferents projectes de ràdio.

Objectius:

 • Conèixer les claus per tal d’introduir el treball amb la ràdio a l’escola i a l’institut, de forma assequible pel professorat i atractiva pels estudiants.
 • Reflexionar al voltant del treball transversal que es aquest mitjà ens permet realitzar.
 • Conèixer experiències que s’han dut a terme en diferents espais, formals i informals, d’ensenyament.
 • Conèixer les eines que tenim al nostre abast per fer projectes amb qualitat i amb el màxim aprofitament dels recursos disponibles.
 • Construir una guia didàctica adequada als nostres centres i al nostre treball, tot partint dels materials existents.

Continguts:

 • Els gèneres periodístics: l’entrevista, la notícia, el reportatge, el documental, l’editorial, el magazín com a proposta de format.
 • Les eines bàsiques de treball:
 • el guió i l’estructura narrativa dels programes de ràdio
 • les fonts d’informació del nostre entorn i els recursos a Internet
 • La ràdio a dintre de l’aula: propostes didàctiques i metodològiques pel treball en grup. El treball transversal d’habilitats i coneixements amb la ràdio. Estratègies. L’efecte mirall i l’efecte sobre l’autoestima dels estudiants.
 • Les guies didàctiques, els webquest com a instrument.
 • L’entorn tècnic de la ràdio per Internet. Els portals, els programes informàtics, els equipaments necessaris, els serveis més útils.
 • Edició i muntatge dels programes de ràdio.

Esperem que aquest programa sigui del vostre gust!

Categories

Participeu