Quina metodologia didàctica podem emprar? Com ho podem treballar per extreure’n el màxim rendiment?

Dedicarem aquesta primera jornada a la didàctica, a l’exploració de les diferents possibilitats que tenim per fer un ús pedagògic de les eines comunicatives que ens ofereix la ràdio per Internet. En aquesta primera jornada ens acompanyaran: l’Anna Pèrez i la Núria Cervera, totes dues professores del CEIP Drassanes i membres de Ravalnet, la Xarxa Ciutadana del Raval i de la XER, Xarxa Educativa Ravalnet.

Els nostres objectius per aquesta jornada són:

  • Conèixer les claus per tal d’introduir el treball amb la ràdio a l’escola i a l’institut, de forma assequible pel professorat i atractiva pels estudiants.
  • Reflexionar al voltant del treball transversal que aquest mitjà ens permet realitzar.
  • Conèixer experiències que s’han dut a terme en diferents espais, formals i informals, d’ensenyament.

Per tal d’aconseguir aquests objectius, la Núria i l’Anna ens han preparat la següent presentació:

Categories

Participeu