Recursos online

Ravalnet: la Xarxa ciutadana del Raval

9-10-2008

Cada vegada més es veuen les xarxes ciutadanes com l’horitzó apte per incorporar a escala global a milions de ciutadans i ciutadanes a la que s’està anomenant societat global de la informació. Una societat civil renovada, participativa, crítica i informada pot ser la protagonista de l’era digital.

Ravalnet vol crear una dinàmica cooperativa entre les diferents entitats i associacions del barri per tal treballar la cohesió social i alhora afavorir la creació de continguts dins la xarxa d’Internet nascuts des del cor del mateix barri. En definitiva, garantir un ús social d’Internet.

La nostra mediateca serà un recurs multimèdia obert dins de Ravalnet, la xarxa ciutadana del Raval de Barcelona¡¡¡¡

Per tenir més informació, pots veure la presentació de la xarxa de Ravalnet aquí

Exemple vídeo mediateca

8-10-2008

El vídeo del PAD, com a exemple de la mediateca.

Loading...

La Mediateca Raval: Introducció.

8-10-2008

Introducció al weblog:

Aquest weblog és una presentació del futur projecte de la mediateca del Raval de Barcelona, un futur espai interactiu multimèdia on-line, per a totes les xarxes, ciutadans i centres socials i comunitaris del Raval, impulsat des de Ravalnet.

La nostra intenció és presentar aquí el marc general del projecte, recopilar recursos i altres projectes semblats, i també exemples desenvolupats a altres llocs . Volem construir amb aquest blog un fòrum de presentació i discussió sobre la construcció del projecte de la mediateca.

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE: què és la Mediateca Raval?

Aquest projecte de Ravalnet, la xarxa ciutadana del Raval, es basa en la creació col·lectiva d’una mediateca del barri del Raval de Barcelona, que esdevingui una memòria activa, dinàmica i viva de les histories, memòries, idiosincràsies i representacions culturals dels diversos col·lectius, entitats i xarxes que formen part i configuren el nostre barri.

El projecte té el seu origen en diversos projectes portats a terme per Ravalnet, a partir dels quals hem pogut testificar i analitzar la necessitat de promoure un intercanvi intercultural i la diversitat de memòries i creacions produïdes al Raval.

La qualitat i quantitat de produccions visuals, sonores, audiovisuals, textuals i narratives, elaborades a través de projectes de desenvolupament comunitari o de caire educatiu i que reflecteixen el barri i la seva riquesa cultural, és molt alta i significativa. Alhora, hem d’incloure els projectes artístics, expressius i populars. Tot plegat, configura un fons de materials i cultura viva que és necessari recollir, arxivar i difondre.

Així, la Mediateca del Raval, es constituirà com un espai virtual viu, alerta als contextos modificables i emergents del moment contemporani i, sobretot, a les dinàmiques i necessitats de cada grup, entitat o xarxa participant del projecte.

Per tal de promoure la construcció d’aquest espai digital, Ravalnet ha previst per aquest any el desenvolupament d’un recurs en línia interactiu, obert a la participació i elaborat amb una eina de programari lliure i codi obert.

Aquesta eina es completa amb una relació de contactes, nodes i interrelacions amb altres entitats, basades en l’evolució de gairebé 10 anys d’existència de l’entitat. Aquesta experiència ens permet proposar un treball de mediació i desenvolupament comunitari per tal de construir l’arquitectura (digital i humana) necessària per desenvolupar la mediateca.

FINALITAT DEL PROJECTE: Per què una mediateca del nostre barri?

Des de la seva creació, Ravalnet lluita contra l’exclusió social dels diferent col·lectius i entitats que treballen i conviuen al barri del Raval mitjançant les TIC. L’ús de les noves tecnologies és un mitjà per promoure la inclusió social, la inserció laboral i tècnica, així com el diàleg intercultural i la promoció de projectes en reconeixement de la diversitat cultural i la convivència.
Cal afegir que les TIC són una de les eines que emprem en el temps de lleure amb ferms criteris educatius, per tal de promoure la participació i interacció activa i crítica de la població, en el marc de la societat contemporània.

Aquest projecte, com a continuació de las línies desenvolupades anteriorment des de Ravalnet, proposa realitzar actuacions transversals per tal d’implementar projectes interdisciplinaris que milloren las àrees d’acció prioritàries: la participació i la democratització de la ciutadania en termes de convivència, diversitat i desenvolupament comunitari.

Es fa molt necessària la recollida de la memòria activa i dinàmica del barri, per tal de preservar, difondre i comunicar els diversos patrimonis culturals i els bagatges que constitueixen i formen part de les comunitats i xarxes formals i informals del Raval.

Arxivar, catalogar i difondre les produccions visuals, sonores o audiovisuals que s’han produït i es produeixen, així com incentivar noves produccions – de forma directa o indirecta- resulta un repte que té com a resultat l’intercanvi i el diàleg comunitari i intercultural.

Comptem amb tots vosaltres!