PRÀCTICA REFLEXIVA

Com a formadora de cursos telemàtics del Departament d’Educació,
aquesta setmana he tingut l’oportunitat d’assistir a un curs sobre Pràctica reflexiva que han impartit les professores Z.Carandell i O.Esteve.

La pràctica reflexiva es fonamenta en el coneixement compartit. Parteix del jo per anar al nosaltres per, finalment, retornar al jo (a un jo enriquit, transformat).

És en aquesta mateixa línia que trobo molt positiu i enriquidor el "Dossier d’aprenentatge" de l’alumne.

El Dossier d’aprenentatge parteix del punt inicial on es troba l’alumne per anar-lo fent créixer,
mentre l’acompanya i el fa conscient del seu procés d’aprenentatge.
Aprenentatge que fa sol i, a la vegada, acompanyat dels altres.

This entry was posted in TUTORIA. Bookmark the permalink.